Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 06.10.2018 - 23.09.2022
Složení platné v období: 06.10.2018 - 23.09.2022

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Jaroslav Doležal

Pozice: místostarosta
Jméno: Václav Petrů

Jméno: Michal Doležal

Jméno: Petr Mareš

Jméno: Vladimíra Marešová

Jméno: Miroslav Šenolt

Jméno: Markéta Šimečková


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.