Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - dosud
Složení platné v období: 24.09.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Jaroslav Doležal

Pozice: místostarosta
Jméno: DiS. Jana Jordánová

Jméno: Petr Mareš

Jméno: Vladimíra Marešová

Jméno: Josef Mlejnek

Jméno: Václav Petrů

Jméno: Miroslav Šenolt


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.