Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 00.00.0000 - dosud / Složení zastupitelstva: 00.00.0000 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 00.00.0000 - dosud
Složení platné v období: 00.00.0000 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Jaroslav Doležal

Pozice: místostarosta
Jméno: Václav Petrů

Jméno: Michal Doležal

Jméno: Petr Mareš

Jméno: Vladimíra Marešová

Jméno: Miroslav Šenolt

Jméno: Markéta Šimečková


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.