Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Ing. Jaroslav Doležal
místostarosta Václav Petrů
Michal Doležal
Petr Mareš
Vladimíra Marešová
Miroslav Šenolt
Markéta Šimečková


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.