Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Závěrečný účet 2020
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 1
Střednědobý plán rozpočtu 2020-2022
Rozpočet 2021
Rozpočtové opatření č. 12
Rozpočtové opatření č. 11
Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č.8
PUBLICITA - KOMUNIKACE

AKCE „OPRAVA KOMUNIKACE„ JE PODPOŘENA Z ROZPOČTU JIHOČESKÉHO KRAJE


Rozpočtové opatření č.7
Rozpočtové opatření č.6
Rozpočtové opatření č.5
Rozpočtové opatření č.4
SMLOUVA OPRAVA KOMUNIKACE 2020
Rozpočtové opatření č.3
Závěrečný účet 2019
Rozpočtové opatření č.2
Rozpočtové opatření č.1
Střednědobý plán rozpočtu
Schválený rozpočet 2020
Smlouva o dílo Kovář
Smlouva o dílo STRABAG a.s.
Modernizace prodejny
Střednědobý plán rozpočtu 2019 - 2021
Schválený rozpočet 2019
Plán inventur 2018
Smlouva STRABAG a.s.
Smlouva OPaLL-AGRI s.r.o.
Smlouva Karel Kolář
Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2017
Rozvaha 31.12.2017
Zápis ze schůze zastupitelstva 29.12.2017
Vyhláška o místním poplatku ze psů
Vyhláška o místním poplatku za sběr odpadů
Střednědobý plán rozpočtu 2018 - 2020
Schválený rozpočet 2018
Zápis ze schůze zastupitelstva 23.11.2017
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
Návrh rozpočtu 2018
Inventarizace 2017
Smlouva o dílo - chodníky
Aktualizace programu obnovy venkova
Zprava hospodaření 2016
Závěrečný účet za rok 2016
Pověření inv. komise
Plán inventury 2016
Účetní výkazy 2016
Účetní výkazy 2015
Plán inventury 2015
Program obnovy venkova
Inventarizace majetku 2014
Směrnice k veřejným zakázkám
Rozpočet 2011